Mood Maker Aanpak

De Mood Maker Aanpak wordt ondersteund door het INK-managementmodel. Vanuit de Mood Maker Filosofie wordt een mix aan (digitale) ontwikkel- en leerinterventies ingezet.
Elk ontwikkeltraject start vanuit de ambitie van de organisatie. Wij stellen de gewenste belevingen van de gasten centraal en vertalen die naar de gewenste gastvrijheidformule.
Samen met de organisatie bepalen we de volgorde en mix aan interventies die nodig zijn om het gewenste niveau te bereiken. Dit noemen we de interventieroute.
In de rol van regisseur rapporteert SYNDLE gedurende de ontwikkeling en stuurt bij.
Ook als de organisatie zelfstandig verder groeit blijven wij als sparringpartner betrokken met onze middelen en adviezen.
Home