Mood Maker Filosofie

Elke organisatie heeft bezoekers, voor hen is iedere medewerker een gastheer. Dus daardoor IS iedere medewerker gastheer. Gastheerschap is daarmee de competentie van de toekomst.

Uitgangspunt van de Mood Maker filosofie is dat de veranderkracht in iedere organisatie aanwezig is. Door te focussen op de energie in de organisatie brengen wij deze, samen met u, in beweging.

In elke organisatie werken toppers met gevoel voor gastheerschap. Door deze, met positieve energie, aandacht te geven en te ont-wikkelen worden het Mood Makers die de rest van de organisatie mee krijgen. Zo ontstaat een olievlek van gastvrijheid. Ont-wikkelen staat voor het wegnemen van de belemmeringen om gastvrij te zijn.
De cultuurverandering is duurzaam te borgen als de organisatie voor minimaal 15% uit Mood Makers bestaat. Onze ontwikkelaanpak richt zich op de mindsetverandering van de gehele organisatie in combinatie met het ontdekken en ont-wikkelen van de Mood Makers.

De volledige uitwerking van de Mood Maker Filosofie kunt u lezen in ons boek – het ontwikkelen van gastvrije organisaties (BoomNelissen/2012)
Home